Roxbury haitian language homebuyer workshop

  • Events
  • Roxbury haitian language homebuyer workshop
April 27, 2019
From 9 am to 1:30 pm
1542 Columbus Ave in Roxbury

First time home buyer pre-purchase course.

in haitian language

 

Dates: April 27 & May 4, 2019 

Times: From 9 am to 1:30 pm 

Location: call 1542 Columbus Ave in Roxbury

Contact: call Gercide Luc at 617-989-9351 or email 

gluc@urbanedge.org

cost: $ 25 

sponsor: Urban Edge 

 

Klas sa a anseye nan kreyòl ayisyen.

Klas pou pwosede premye kay ou - Samedi 4/27/19 ak Samedi 5/4/14, 9h AM - 1:30h PM. Frè a pa ranbousab ni transfere. Prezans ou obligatwa nan tou de sesyon yo.  Ap genyen ti goute pou pase nan bouch ou.

 

 

Upcoming Events

Roxbury homebuyer workshop
Greater Boston homebuyers
Lowell Multifamily Landlord workshop
North eastern MA Landlord training
Lawrence Post Purchase workshop in "spanish"
Northshore spanish speaking home owners
Gloucester home buyer workshop
North Shore home buyers
Lawrence "spanish" Multi family workshop
Lawrence spanish speaking multi family Landords