Roxbury homebuyer workshop in "Haitian Creole"

  • Events
  • Roxbury homebuyer workshop in "Haitian Creole"
October 12, 2019
From 9 am to 1:30 pm
1542 Columbus ave

First time homebuyer pre-purchase course.

"In Haitian Creole language"

 

Dates: October 12 & 19, 2019 


Times: From 9 am to 1:30 pm 


Location: 1542 Columbus Ave in Roxbury


Contact: call Gercide Luc at 617-989-9351 or email gluc@urbanedge.org


Cost: $ 25 


Sponsor: URBAN EDGE 

 

Klas sa a anseye nan kreyòl ayisyen.

Klas pou pwosede premye kay ou . Frè a pa ranbousab ni transfere. Prezans ou obligatwa nan tou de sesyon yo.  Ap genyen ti goute pou pase nan bouch ou.

Upcoming Events

East Boston taller para compradores de vivienda por primera vez
East Boston spanish speaking homebuyers
Roxbury homebuyer workshop
Greater Boston homebuyers
Lawrence homebuyer workshop
Cape Ann homebuyers
Brighton homebuyer workshop
Greater Boston homebuyers
Chelmsford homebuyer workshop
Northeastern MA homebuyers